Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie obiektów i urządzeń na potrzeby sportowo-rekreacyjne, w tym trzech towarzyszących obiektów handlowo-gastronomicznych i miejsc postojowych na dz. nr ewid. 316/10 we wsi Nowy Modlin, gm. Pomiechówek, pomiędzy drogą powiatową i drogą gminną oraz budowie zjazdu na działkę z drogi powiatowej na dz. nr ewid. 20.
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 2009-11-04
WGI.III.7331/78/09OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) informuję się, że w dniu 26.10.2009r. Kierownik Wydziału Architektury i Budownictwa z upoważnienia Starosty Nowodworskiego wydał postanowienie, znak sprawy AB.7332-118/2009 uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie obiektów i urządzeń na potrzeby sportowo-rekreacyjne, w tym trzech towarzyszących obiektów handlowo-gastronomicznych i miejsc postojowych na dz. nr ewid. 316/10 we wsi Nowy Modlin, gm. Pomiechówek, pomiędzy drogą powiatową i drogą gminną oraz budowie zjazdu na działkę z drogi powiatowej na dz. nr ewid. 20.

Na przedmiotowe postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44, 02-530 Warszawa w terminie 7 dni od daty zamieszczenia obwieszczenia za pośrednictwem Starosty Nowodworskiego.

WÓJT

mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 05.11.2009 r., godz. 12.49
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 05.11.2009 r., godz. 12.49
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
05.11.2009 r., godz. 12.49NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2551 razy.