Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie obiektów i urządzeń na potrzeby sportowo-rekreacyjne, w tym trzech towarzyszących obiektów handlowo-gastronomicznych i miejsc postojowych, na działce nr ewid. 316/10, położonej we wsi Nowy Modlin, w Gminie Pomiechówek, pomiędzy drogą powiatową i drogą gminną, oraz budowie zjazdu z drogi powiatowej, na działce nr ewid. 20, stanowiącej tę drogę.
WÓJT GMINY POMIECHÓWEK
Pomiechówek, dnia 2009-11-05
WGI.III.7331/78/09OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. ze zm.) zawiadamia się, że w dniu 22.10.2009 r. Kierownik Oddziału Zagospodarowania Przestrzennego z upoważnienia Wojewody Mazowieckiego, wydał postanowienie, znak sprawy - WIŚ.III.MO/7048-ZP/908/09 uznające, że brak jest podstaw do dokonania uzgodnienia w zakresie zgodności z zadaniami rządowymi projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie obiektów i urządzeń na potrzeby sportowo-rekreacyjne, w tym trzech towarzyszących obiektów handlowo-gastronomicznych i miejsc postojowych, na działce nr ewid. 316/10, położonej we wsi Nowy Modlin, w Gminie Pomiechówek, pomiędzy drogą powiatową i drogą gminną, oraz budowie zjazdu z drogi powiatowej, na działce nr ewid. 20, stanowiącej tę drogę.

Na przedmiotowe postanowienie przysługuje zażalenie do Ministra Infrastruktury za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, w terminie siedmiu dni od daty zamieszczenia obwieszczenia.


WÓJT
mgr Dariusz BieleckiWytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 06.11.2009 r., godz. 12.14
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 06.11.2009 r., godz. 12.14
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
06.11.2009 r., godz. 12.14NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2630 razy.