Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

w sprawie przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gruntów Gminy Pomiechówek, etap II wieś Śniadówko, zawiadamia się o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gruntów Gminy Pomiechówek, etap II wieś Śniadówko.
WÓJT GMINY POMIECHÓWEK
Pomiechówek, dnia 9 listopada 2009 r.
WGI.III.7322/24/09OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1277) oraz w związku z Uchwałą Nr XVII/99/08 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 26.03.2008 r. w sprawie przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gruntów Gminy Pomiechówek, etap II wieś Śniadówko, zawiadamia się o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gruntów Gminy Pomiechówek, etap II wieś Śniadówko.

Zainteresowani mogą składać wnioski do w/w prognozy. Wnioski należy składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu, bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres Urzędu Gminy Pomiechówek, ul. Szkolna 1a, 05-180 Pomiechówek lub urząd@pomiechowek.pl w terminie do dnia 11 grudnia 2009 roku do godz. 16.30
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

WÓJT
mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 10.11.2009 r., godz. 10.50
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 10.11.2009 r., godz. 10.50
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
10.11.2009 r., godz. 10.50NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2724 razy.