Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zagospodarowania działek o nr ewid. 109/43, 109/48, 109/49, 109/50, 109/51, 109/55, 109/54 i cz. 109/44 we wsi Czarnowo gm. Pomiechówek do celów sportowo-rekreacyjnych.
WÓJT GMINY POMIECHÓWEK
Pomiechówek, dnia 2009-11-10
WGI.III.7331/110/09


OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. ze zm.) informuję, że na mój wniosek, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zagospodarowania działek o nr ewid. 109/43, 109/48, 109/49, 109/50, 109/51, 109/55, 109/54 i cz. 109/44 we wsi Czarnowo gm. Pomiechówek do celów sportowo-rekreacyjnych.
Planowana inwestycja to:
• Dwa boiska do tenisa ziemnego – 10,97m x 23,77m (gra podwójna)
• Bieżnia – 6 torów x 1,25m
• Boisko treningowe – 36 x 65 (płyta)
W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty zamieszczenia obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, składać wnioski i zastrzeżenia.
WÓJT
mgr Dariusz BieleckiWytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 16.11.2009 r., godz. 14.57
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 16.11.2009 r., godz. 14.57
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
16.11.2009 r., godz. 14.57NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2609 razy.