Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, publicznego zakresie ochrony gruntów rolnych, dla inwestycji polegającej na realizacji obiektów i urządzeń służących zagospodarowaniu wschodniego brzegu rzeki Wkry i związanych z nim terenów
WÓJT GMINY POMIECHÓWEK
Pomiechówek, dnia 2009-11-16
WGI.III.7331/89/09


OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. ze zm.) informuję, że w dniu 23.10.2009 r. Geodeta Powiatowy z upoważnienia Starosty Nowodworskiego wydał postanowienie, znak sprawy GNK.6018/435/2009, Nr poz.157/2009 umarzające postępowanie w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, publicznego zakresie ochrony gruntów rolnych, dla inwestycji polegającej na realizacji obiektów i urządzeń służących zagospodarowaniu wschodniego brzegu rzeki Wkry i związanych z nim terenów rekreacyjnych gminie Pomiechówek we wsi Brody – na działce nr ewid. 3/2 (droga gminna, ul. Mostowa) i część działki nr ewid. 1 (droga krajowa nr 62, ul. Modlińska) we wsi Brody-Parcele – na działce nr ewid. 396 (droga gminna), na części działki nr ewid. 59/1 i części działki nr ewid. 60 (droga powiatowa, ul. Nasielska) oraz we wsi Czarnowo – na części działki nr ewid. 1049 we wsi Czarnowo.
Na przedmiotowe postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, ul. Kielecka 44, 02-530 Warszawa, za pośrednictwem Starosty Nowodworskiego w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia obwieszczenia.

WÓJT
mgr Dariusz BieleckiWytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 16.11.2009 r., godz. 14.58
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 16.11.2009 r., godz. 14.58
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
16.11.2009 r., godz. 14.58NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2637 razy.