Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, publicznego zakresie ochrony gruntów rolnych, dla inwestycji polegającej na realizacji obiektów i urządzeń na potrzeby sportowo-rekreacyjne
WÓJT GMINY POMIECHÓWEK
Pomiechówek, dnia 2009-11-16
WGI.III.7331/78/09


OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. ze zm.) informuję, że w dniu 26.10.2009 r. Geodeta Powiatowy z upoważnienia Starosty Nowodworskiego wydał postanowienie, znak sprawy GNK.6018/436/2009, Nr poz.158/2009 umarzające postępowanie w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, publicznego zakresie ochrony gruntów rolnych, dla inwestycji polegającej na realizacji obiektów i urządzeń na potrzeby sportowo-rekreacyjne, w tym trzech towarzyszących obiektów handlowo-gastronomicznych i miejsc postojowych, na działce nr ewid. 316/10 we wsi nowy Modlin, gm. Pomiechówek, pomiędzy drogą powiatową i drogą gminną oraz budowie zjazdu na działkę z drogi powiatowej na działce nr ewid. 20, stanowiącej tą drogę.
Na przedmiotowe postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, ul. Kielecka 44, 02-530 Warszawa, za pośrednictwem Starosty Nowodworskiego w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia obwieszczenia.

WÓJT
mgr Dariusz Bielecki



Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 16.11.2009 r., godz. 14.59
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 16.11.2009 r., godz. 14.59
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
16.11.2009 r., godz. 14.59NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2634 razy.