Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (budowa obiektów i urządzeń na potrzeby sportowo-rekreacyjne, w tym trzech towarzyszących obiektów handlowo-gastronomicznych i miejsc postojowych w miejscowości Nowy Modlin, gmina Pomiechówek na działce oznaczonej nr ewid. 316/10, pomiędzy drogą powiatową i gminną oraz budowie zjazdu na działkę z drogi powiatowej na działce nr ewid. 20, stanowiącej tę drogę) w zakresie zadań samorządowych.
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 2009-11-23
WGI.III.7331/78/09OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. ze zm.) informuję się, że w dniu 16.11.2009 r. Dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie z upoważnienia Marszałka Województwa wydał postanowienie uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (budowa obiektów i urządzeń na potrzeby sportowo-rekreacyjne, w tym trzech towarzyszących obiektów handlowo-gastronomicznych i miejsc postojowych w miejscowości Nowy Modlin, gmina Pomiechówek na działce oznaczonej nr ewid. 316/10, pomiędzy drogą powiatową i gminną oraz budowie zjazdu na działkę z drogi powiatowej na działce nr ewid. 20, stanowiącej tę drogę) w zakresie zadań samorządowych.

Na przedmiotowe postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44, w terminie 7 dni od daty zamieszczenia obwieszczenia za pośrednictwem Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego, ul. Lubelska 13, 03-802 Warszawa.

WÓJT

mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 25.11.2009 r., godz. 14.31
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 25.11.2009 r., godz. 14.31
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
25.11.2009 r., godz. 14.31NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2623 razy.