Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w związku z inwestycją polegającą na zagospodarowaniu na potrzeby turystyczno-rekreacyjne oraz dydaktyczno-edukacyjne terenów położonych nad rzeką Wkrą w m. Brody-Parcele
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 2009-11-30
WGI.III.7331/84/09OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. ze zm.) informuję się, że w dniu 24.11.2009 r. Zastępujący Dyrektora Oddziału w Warszawie z upoważnienia Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad wydał postanowienie uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w związku z inwestycją polegającą na zagospodarowaniu na potrzeby turystyczno-rekreacyjne oraz dydaktyczno-edukacyjne terenów położonych nad rzeką Wkrą w m. Brody-Parcele (dz. nr ewid. 396 i cz. dz. nr ewid. 60 i 59/1), w m. Brody (dz. nr ewid. 3/2 i dz. nr ewid. 1) oraz terenu przyległego w m. Czarnowo (cz. działki nr ewid. 1049) przy drodze krajowej nr 62 Strzelno-Drohiczyn (zgodnie z załącznikiem graficznym) z następującym warunkiem:
słupy oświetlenia alei pieszej należy usytuować poza pasem drogowym drogi krajowej nr 62

Na przedmiotowe postanowienie nie służy zażalenie. Strona niezadowolona z postanowienia może zwrócić się do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w trybie art. 127 § 3 kpa w terminie 7 dni od daty zamieszczenia obwieszczenia. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy należy przesłać na adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie 03-808 Warszawa, ul. Mińska 25.

WÓJT

mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 02.12.2009 r., godz. 00.49
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 02.12.2009 r., godz. 00.49
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.12.2009 r., godz. 00.49NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2610 razy.