Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla obszaru przyległego do pasa drogi powiatowej Nr 2413W w związku z zamierzeniem inwestycyjnym polegającym na budowie napowietrznej stacji transformatorowej 15/0,4kV, napowietrznej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15kV oraz kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia na działkach o nr ewid. 166/3, 166/11, 166/12 i 166/10 w miejscowości Wymysły gm. Pomiechówek.
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 2009-12-09
WGI.III.7331/105/09OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. ze zm.) informuję się, że w dniu 03.12.2009r. Wicestarosta Powiatu Nowodworskiego wydał postanowienie uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla obszaru przyległego do pasa drogi powiatowej Nr 2413W w związku z zamierzeniem inwestycyjnym polegającym na budowie napowietrznej stacji transformatorowej 15/0,4kV, napowietrznej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15kV oraz kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia na działkach o nr ewid. 166/3, 166/11, 166/12 i 166/10 w miejscowości Wymysły gm. Pomiechówek.

Na w/w postanowienie służy stronie prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie ul. Kielecka 44, 02-530 Warszawa, w terminie 7 dni od daty zamieszczenia obwieszczenia za pośrednictwem Starostwa Nowodworskiego.

WÓJT

mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 11.12.2009 r., godz. 18.24
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 11.12.2009 r., godz. 18.24
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
11.12.2009 r., godz. 18.24NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2632 razy.