Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, w zakresie ochrony gruntów rolnych, dla inwestycji polegającej na budowie napowietrznej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, napowietrznej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15kV ora kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia na działkach nr ewid. 166/3, 166/11, 166/12 i 166/10, położonych w obrębie 0026 – Wymysły, gm. Pomiechówek.
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 2009-12-15
WGI.III.7331/105/09OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. ze zm.) informuję się, że w dniu 07.12.2009 r. Geodeta Powiatowy z upoważnienia Starosty wydał postanowienie GNK.6018/504/2009 Nr poz. 188/2009 umarzające postępowanie w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, w zakresie ochrony gruntów rolnych, dla inwestycji polegającej na budowie napowietrznej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, napowietrznej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15kV ora kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia na działkach nr ewid. 166/3, 166/11, 166/12 i 166/10, położonych w obrębie 0026 – Wymysły, gm. Pomiechówek.

Na powyższe postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, ul. Kielecka 44, 02-530 Warszawa, za pośrednictwem Starosty Nowodworskiego, w terminie siedmiu dni od dnia zamieszczenia obwieszczenia.

WÓJT

mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 18.12.2009 r., godz. 08.41
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 18.12.2009 r., godz. 08.41
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
18.12.2009 r., godz. 08.41NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2460 razy.