Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie napowietrznej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, napowietrznej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15 kV oraz kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia na działkach nr ewid. 166/3, 166/11, 166/12 i 166/10 we wsi Wymysły, gmina Pomiechówek, w rejonie zbiegu drogi gminnej z drogą powiatowej.
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 2010-01-04
WGI.III.7331/105/09OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. ze zm.) informuję się, że w dniu 29.12.2009r. została wydana decyzja nr 29/2009 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie napowietrznej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, napowietrznej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15 kV oraz kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia na działkach nr ewid. 166/3, 166/11, 166/12 i 166/10 we wsi Wymysły, gmina Pomiechówek, w rejonie zbiegu drogi gminnej z drogą powiatowej.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty zamieszczenia obwieszczenia stronom przysługuje odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Senatorska 35 za pośrednictwem organu wydającego decyzję.

WÓJT

mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 05.01.2010 r., godz. 09.49
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 05.01.2010 r., godz. 09.49
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
05.01.2010 r., godz. 09.49NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2672 razy.