Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie obiektów sportowych w ramach zagospodarowania terenu na potrzeby rekreacyjno-sportowe na działkach nr ewid. 109/43, 109/48, 109/49, 109/50, 109/51, 109/55, 109/54 i na części działki nr ewid. 109/44 we wsi Czarnowo, gmina Pomiechówek, przy drodze gminnej.
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 2010-01-26
WGI.III.7331/110/09


OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.), art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), art. 147 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) i art. 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 201, poz. 1237) informuję się, że w terminie 21 dni Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie nie wyraził stanowiska w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie obiektów sportowych w ramach zagospodarowania terenu na potrzeby rekreacyjno-sportowe na działkach nr ewid. 109/43, 109/48, 109/49, 109/50, 109/51, 109/55, 109/54 i na części działki nr ewid. 109/44 we wsi Czarnowo, gmina Pomiechówek, przy drodze gminnej.
(Zagospodarowanie terenu na potrzeby rekreacyjno-sportowe, w ramach przedmiotowej inwestycji obejmujące realizację:
- dwóch boisk do tenisa ziemnego
- boiska treningowego o nawierzchni syntetycznej
- bieżni poliuretanowej)

W związku z powyższym brak stanowiska w określonym terminie uznaje się za uzgodnienie projektu decyzji.

WÓJT

mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 26.01.2010 r., godz. 14.02
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 26.01.2010 r., godz. 14.02
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
26.01.2010 r., godz. 14.02NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2576 razy.