Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Adaptacji i rozbudowie stacji paliw na terenie działki o nr ewid 217 w Brodach-Parcelach, gmina Pomiechówek.”
WORŚ-7624/11/09 Pomiechówek, dn. 9.02.2010r.

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227), Wójt Gminy Pomiechówek podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:
„Adaptacji i rozbudowie stacji paliw na terenie działki o nr ewid 217 w Brodach-Parcelach, gmina Pomiechówek.”
Decyzja, znak WROŚ-7624/11/09 wydana została w dniu 9 luty 2010r., na wniosek firmy FALGEZ R.FALKHURI P. ROWIŃSKI, Brody-Parcele, ul. Przytorowa 1, 05-180 Pomiechówek
Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, można zapoznać się w Urzędzie Gminy Pomiechówek w Brodach-Parcelach przy ul. Szkolnej 1a, w pokoju nr 12.
Informację o podjętej decyzji umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym przez Urząd Gminy Pomiechówek.

WÓJT GMINY
mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 09.02.2010 r., godz. 13.46
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 09.02.2010 r., godz. 13.46
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
09.02.2010 r., godz. 13.46NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2651 razy.