Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla obszaru przyległego do pasa drogi powiatowej Nr 2411W w związku z zamierzeniem inwestycyjnym polegającym na budowie napowietrznej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15kV, napowietrznej stacji transformatorowej 15/0,4kV oraz napowietrznej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia na działce o nr ewid. 155/4 (ulica Wojska Polskiego) w miejscowości Pomiechówek.
WÓJT GMINY POMIECHÓWEK
Pomiechówek, dnia 2010-02-18
WGI.III.7331/05/10OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. ze zm.) zawiadamia się strony, że Kierownik Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Powiatowych z upoważnienia Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Mazowieckim odmówił uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla obszaru przyległego do pasa drogi powiatowej Nr 2411W w związku z zamierzeniem inwestycyjnym polegającym na budowie napowietrznej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15kV, napowietrznej stacji transformatorowej 15/0,4kV oraz napowietrznej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia na działce o nr ewid. 155/4 (ulica Wojska Polskiego) w miejscowości Pomiechówek.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 7 dni od daty zamieszczenia obwieszczenia o postanowieniu służy stronie prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie ul. Kielecka 44 02-530 Warszawa za pośrednictwem Starostwa Nowodworskiego.


WÓJT
mgr Dariusz BieleckiWytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 18.02.2010 r., godz. 13.53
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 18.02.2010 r., godz. 13.53
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
18.02.2010 r., godz. 13.53NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2562 razy.