Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Produkcji paliwa grzewczego w funkcjonującej Bazie Paliw Płynnych w Stanisławowie gm. Pomiechówek.”
Wójt Gminy Pomiechówek
z/s Brody-Parcele, ul. Szkolna 1a
05-180 Pomiechówek

WORŚ-7624/14/09 Pomiechówek, dn. 23.02.2010 r.

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227), Wójt Gminy Pomiechówek podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:
„Produkcji paliwa grzewczego w funkcjonującej Bazie Paliw Płynnych w Stanisławowie gm. Pomiechówek.”
Decyzja, znak WROŚ-7624/14/d/09 wydana została dnia 22 lutego 2010r., na wniosek BOSSOIL Janusz Fijałkowski ul. Bajana 17m5, 01-976 Warszawa
Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, można zapoznać się w Urzędzie Gminy Pomiechówek w Brodach-Parcelach przy ul. Szkolnej 1a, w pokoju nr 12.
Informację o podjętej decyzji umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym przez urząd Gminy Pomiechówek.

WÓJT GMINY
mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 23.02.2010 r., godz. 10.15
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 23.02.2010 r., godz. 10.15
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
23.02.2010 r., godz. 10.15NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2759 razy.