Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, w zakresie ochrony gruntów rolnych, dla inwestycji polegającej na budowie chodnika na potrzeby istniejącej drogi gminnej, na terenie działki nr ewid. 726/4 oraz części działki nr ewid. 522, stanowiącej w/w drogę, położonych w obrębie 0008 – Czarnowo, gm. Pomiechówek.
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 2010-02-24
WGI.III.7331/02/10OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) informuję się, że w dniu 08.02.2010r. Geodeta Powiatowy z upoważnienia Starosty Nowodworskiego wydał postanowienie umarzające postępowanie w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, w zakresie ochrony gruntów rolnych, dla inwestycji polegającej na budowie chodnika na potrzeby istniejącej drogi gminnej, na terenie działki nr ewid. 726/4 oraz części działki nr ewid. 522, stanowiącej w/w drogę, położonych w obrębie 0008 – Czarnowo, gm. Pomiechówek.

Na w/w postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, ul. Kielecka 44, 02-530 Warszawa za pośrednictwem Starosty Nowodworskiego, w terminie siedmiu dni od daty zamieszczenia obwieszczenia.

WÓJT

mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 24.02.2010 r., godz. 15.19
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 24.02.2010 r., godz. 15.19
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
24.02.2010 r., godz. 15.19NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2453 razy.