Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji, polegającej na budowie obiektów i urządzeń na potrzeby sportowo – rekreacyjne, w tym trzech towarzyszących obiektów handlowo-gastronomicznych i miejsc postojowych na działce nr Ew. 316/10 w m. Nowy Modlin, położonej w strefie planowanej rozbudowy drogi krajowej nr 62 do parametrów klasy GP, na odcinku Wyszogród-Serock.
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 2010-02-24
WGI.III.7331/78/09OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) informuję się, że w dniu 16.02.2010r. Z-ca Dyrektora Oddziału z upoważnienia Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad wydał postanowienie – GDDKiA-O/WA.Z.3.w.436/296/2010, uzgadniające w zakresie ogólnym projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji, polegającej na budowie obiektów i urządzeń na potrzeby sportowo – rekreacyjne, w tym trzech towarzyszących obiektów handlowo-gastronomicznych i miejsc postojowych na działce nr Ew. 316/10 w m. Nowy Modlin, położonej w strefie planowanej rozbudowy drogi krajowej nr 62 do parametrów klasy GP, na odcinku Wyszogród-Serock.

Od w/w postanowienia nie służy zażalenie. Strona niezadowolona z postanowienia może zwrócić się do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w trybie art. 127 § 3 kpa w terminie 7 dni od daty zamieszczenia obwieszczenia o postanowieniu. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy należy przesłać na adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie 03-808 Warszawa, ul. Mińska 25.

WÓJT

mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 02.03.2010 r., godz. 09.24
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 02.03.2010 r., godz. 09.24
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.03.2010 r., godz. 09.24NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2482 razy.