Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie napowietrznej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15kV, napowietrznej stacji transformatorowej 15/0,4KV oraz napowietrznej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia we wsi Pomiechówek, gm. Pomiechówek na działce nr ewid. 155/4 stanowiącej drogę powiatową – ul. Wojska Polskiego, w rejonie jej zbiegu z drogą gminną – ul. Wolności.
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 2010-02-25
WGI.III.7331/05/10OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) informuję się, że w dniu 15.02.2010r. Kierownik Wydziału Architektury i Budownictwa z upoważnienia Starosty Nowodworskiego wydał postanowienie – AB.7332-7/2010 uzgadniające pozytywnie projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie napowietrznej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15kV, napowietrznej stacji transformatorowej 15/0,4KV oraz napowietrznej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia we wsi Pomiechówek, gm. Pomiechówek na działce nr ewid. 155/4 stanowiącej drogę powiatową – ul. Wojska Polskiego, w rejonie jej zbiegu z drogą gminną – ul. Wolności.

Na w/w postanowienie nie przysługuje zażalenie.

WÓJT

mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 02.03.2010 r., godz. 09.46
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 02.03.2010 r., godz. 09.46
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.03.2010 r., godz. 09.46NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2471 razy.