Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej dystrybucyjnej (PE 63mm) na działce nr ewid. 351/2 i (PE 25mm w dz. ewid. 346/2) we wsi Brody-Parcele, gm. Pomiechówek.
WÓJT GMINY POMIECHÓWEK
Pomiechówek, dnia 2010-03-15
WGI.III.7331/39/10OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. ze zm.) zawiadamia się strony, że na wniosek Mazowieckiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa, Oddział Zakład Gazowniczy Warszawa, Sekcja Realizacji Przyłączeń, Al. Jerozolimskie 179, 02-222 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej dystrybucyjnej (PE 63mm) na działce nr ewid. 351/2 i (PE 25mm w dz. ewid. 346/2) we wsi Brody-Parcele, gm. Pomiechówek.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty zamieszczenia obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, składać wnioski i zastrzeżenia.


WÓJT
mgr Dariusz BieleckiWytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 17.03.2010 r., godz. 12.32
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 17.03.2010 r., godz. 12.32
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
17.03.2010 r., godz. 12.32NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2459 razy.