Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na realizacji obiektów i urządzeń służących zagospodarowaniu wschodniego brzegu rzeki Wkry i związanych z nim terenów rekreacyjnych w gminie Pomiechówek: we wsi Brody – na działce nr ewid. 3/2 (droga gminna, ul. Mostowa) i części działki nr ewid. 1 (droga krajowa nr 62), ul. Modlińska), we wsi Brody-Parcele – na działce nr ewid. 396 (droga gminna), na części działki nr ewid. 59/1 i części działki nr ewid. 60 (droga powiatowa, ul. Nasielska) oraz na części działki nr ewid. 1049 we wsi Czarnowo, za uzgodniony w zakresie ochrony gruntów leśnych.
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 2010-03-19
WGI.III.7331/84/09OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) informuję się, że w dniu 15.03.2010 r. Zastępca Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie wydał postanowienie, w którym uznał projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na realizacji obiektów i urządzeń służących zagospodarowaniu wschodniego brzegu rzeki Wkry i związanych z nim terenów rekreacyjnych w gminie Pomiechówek: we wsi Brody – na działce nr ewid. 3/2 (droga gminna, ul. Mostowa) i części działki nr ewid. 1 (droga krajowa nr 62), ul. Modlińska), we wsi Brody-Parcele – na działce nr ewid. 396 (droga gminna), na części działki nr ewid. 59/1 i części działki nr ewid. 60 (droga powiatowa, ul. Nasielska) oraz na części działki nr ewid. 1049 we wsi Czarnowo, za uzgodniony w zakresie ochrony gruntów leśnych.

Na w/w postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych za pośrednictwem organu wydającego postanowienie, w terminie siedmiu dni od daty zamieszczenia obwieszczenia.

WÓJT

mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 19.03.2010 r., godz. 15.57
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 19.03.2010 r., godz. 15.57
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
19.03.2010 r., godz. 15.57NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2546 razy.