Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie oświetlenia drogi dojazdowej (wewnętrznej) – kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia i 4 słupów oświetleniowych – na działkach nr ewid. 166/3, 166/11, 166/12, 166/10 we wsi Wymysły, gmina Pomiechówek.
WÓJT GMINY POMIECHÓWEK
Pomiechówek, dnia 2010-03-23
WGI.III.7331/07/10OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. ze zm.) zawiadamia się strony, że w dniu 18.03.2010r. Kierownik Wydziału Architektury i Budownictwa z upoważnienia Starosty Nowodworskiego wydał postanowienie – AB.7332-14/2010 uzgadniające pozytywnie projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie oświetlenia drogi dojazdowej (wewnętrznej) – kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia i 4 słupów oświetleniowych – na działkach nr ewid. 166/3, 166/11, 166/12, 166/10 we wsi Wymysły, gmina Pomiechówek.

Na w/w postanowienie nie przysługuje zażalenie.


WÓJT
mgr Dariusz BieleckiWytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 24.03.2010 r., godz. 13.15
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 24.03.2010 r., godz. 13.15
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
24.03.2010 r., godz. 13.15NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2524 razy.