Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, w zakresie ochrony gruntów rolnych dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku użyteczności publicznej (mieszczące: bibliotekę i klub wiejski) na terenie części działek nr ewid. 29 i 33, położonych w obrębie 0014 – Kosewo, gm. Pomiechówek przy drodze gminnej.
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 2010-03-24
WGI.III.7331/15/10OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) informuję się, że w dniu 15.03.2010r. Geodeta Powiatowy z upoważnienia Starosty Nowodworskiego wydał postanowienie – GNK.6018/43/2010 umarzające postępowanie w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, w zakresie ochrony gruntów rolnych dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku użyteczności publicznej (mieszczące: bibliotekę i klub wiejski) na terenie części działek nr ewid. 29 i 33, położonych w obrębie 0014 – Kosewo, gm. Pomiechówek przy drodze gminnej.

Na w/w postanowienie służy stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, ul. Kielecka 44, 02-530 Warszawa, za pośrednictwem Starosty Nowodworskiego, w terminie siedmiu dni od dnia jego doręczenia.

z up. WÓJTA

mgr Mariusz Łempicki
Zastępca Wójta


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 26.03.2010 r., godz. 15.48
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 26.03.2010 r., godz. 15.48
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
26.03.2010 r., godz. 15.48NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2487 razy.