Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla obszaru przyległego do pasa drogi powiatowej Nr 2411W w związku z zamierzeniem inwestycyjnym polegającym na budowie napowietrznej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15kV, napowietrznej stacji transformatorowej 15/0,4kV oraz kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia na działce o nr 155/4 (ulica Wojska Polskiego) w miejscowości Pomiechówek.
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 2010-03-29
WGI.III.7331/05/10OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) informuję się, że w dniu 23.03.2010r. Wicestarosta Powiatu Nowodworskiego wydał postanowienie – KTDP-5445-P/09/10 uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla obszaru przyległego do pasa drogi powiatowej Nr 2411W w związku z zamierzeniem inwestycyjnym polegającym na budowie napowietrznej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15kV, napowietrznej stacji transformatorowej 15/0,4kV oraz kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia na działce o nr 155/4 (ulica Wojska Polskiego) w miejscowości Pomiechówek.

Na w/w postanowienie służy stronie prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44, 02-530 Warszawa za pośrednictwem Starosty Nowodworskiego, w terminie siedmiu dni od daty zamieszczenia obwieszczenia.
z up. WÓJTA

mgr Mariusz Łempicki
Zastępca WójtaWytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 29.03.2010 r., godz. 13.42
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 29.03.2010 r., godz. 13.42
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
29.03.2010 r., godz. 13.42NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2572 razy.