Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie oświetlenia drogi dojazdowej (wewnętrznej) – kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia i 4 słupów oświetleniowych – na działkach nr ewid. 166/3, 166/11, 166/12 i 166/10 we wsi Wymysły, gmina Pomiechówek, w rejonie zbiegu drogi gminnej z drogą powiatową.
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 2010-03-30
WGI.III.7331/07/10OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) informuję się, że w dniu 30.03.2010 r. została wydana decyzja nr 5/2010 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie oświetlenia drogi dojazdowej (wewnętrznej) – kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia i 4 słupów oświetleniowych – na działkach nr ewid. 166/3, 166/11, 166/12 i 166/10 we wsi Wymysły, gmina Pomiechówek, w rejonie zbiegu drogi gminnej z drogą powiatową.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty zamieszczenia obwieszczenia stronom przysługuje odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44, 02-530 Warszawa za pośrednictwem organu wydającego decyzję.

z up. WÓJTA

mgr Mariusz Łempicki
Zastępca WójtaWytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 30.03.2010 r., godz. 09.34
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 30.03.2010 r., godz. 09.34
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
30.03.2010 r., godz. 09.34NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2475 razy.