Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie napowietrznej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15 kV, napowietrznej stacji transformatorowej 15/0,4 kV oraz kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia we wsi Pomiechówek, gmina Pomiechówek, na działce nr ewid. 155/4, stanowiącej drogę powiatową – ul. Wojska Polskiego, w rejonie jej zbiegu z drogą gminną – ul. Wolności.
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 2010-04-12
WGI.III.7331/05/10OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) informuję się, że w dniu 12.04.2010 r. została wydana decyzja nr 6/2010 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie napowietrznej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15 kV, napowietrznej stacji transformatorowej 15/0,4 kV oraz kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia we wsi Pomiechówek, gmina Pomiechówek, na działce nr ewid. 155/4, stanowiącej drogę powiatową – ul. Wojska Polskiego, w rejonie jej zbiegu z drogą gminną – ul. Wolności.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty zamieszczenia obwieszczenia stronom przysługuje odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44, 02-530 Warszawa za pośrednictwem organu wydającego decyzję.

WÓJT

mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 12.04.2010 r., godz. 14.50
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 12.04.2010 r., godz. 14.50
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
12.04.2010 r., godz. 14.50NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2604 razy.