Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie oświetlenia drogowego na działkach o nr ewid. 95, 109/7 i 300 we wsi Czarnowo, gm. Pomiechówek.
WÓJT GMINY POMIECHÓWEK
Pomiechówek, dnia 2010-04-12
WGI.III.7331/45/10OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. ze zm.) zawiadamia się strony, że na mój wniosek, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie oświetlenia drogowego na działkach o nr ewid. 95, 109/7 i 300 we wsi Czarnowo, gm. Pomiechówek.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty zamieszczenia obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, składać wnioski i zastrzeżenia.


WÓJT
mgr Dariusz BieleckiWytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 12.04.2010 r., godz. 14.55
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 12.04.2010 r., godz. 14.55
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
12.04.2010 r., godz. 14.55NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2467 razy.