Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie odcinka kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia wraz ze słupem na odgałęzieniu istniejącej linii we wsi Nowe Orzechowo, gmina Pomiechówek, na działce nr ewid. 57 (oraz na działce nr ewid. 56/2, 56/3 i 56/4).
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 2010-05-10
WGI.III.7331/08/10OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) informuję się, że w dniu 10.05.2010 r. została wydana decyzja nr 9/2010 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie odcinka kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia wraz ze słupem na odgałęzieniu istniejącej linii we wsi Nowe Orzechowo, gmina Pomiechówek, na działce nr ewid. 57 (oraz na działce nr ewid. 56/2, 56/3 i 56/4).

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty zamieszczenia obwieszczenia stronom przysługuje odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44, 02-530 Warszawa za pośrednictwem organu wydającego decyzję.

WÓJT

mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 10.05.2010 r., godz. 14.53
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 10.05.2010 r., godz. 14.53
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
10.05.2010 r., godz. 14.53NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2519 razy.