Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie linii kablowej niskiego napięcia na działkach o nr ewid. 273/97, 273/96 i na działkach od nr ewid. 273/104 do nr ewid. 273/121 we wsi Pomiechówek, gm. Pomiechówek.
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 2010-05-11
WGI.III.7331/57/10OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) zawiadamia się strony, że na wniosek PGE Dystrybucja Warszawa-Teren sp. z o.o., ul. Marsa 95, 04-470, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie linii kablowej niskiego napięcia na działkach o nr ewid. 273/97, 273/96 i na działkach od nr ewid. 273/104 do nr ewid. 273/121 we wsi Pomiechówek, gm. Pomiechówek.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 7 dni od daty zamieszczenia obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, składać wnioski i zastrzeżenia.

WÓJT

mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 14.05.2010 r., godz. 12.12
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 14.05.2010 r., godz. 12.12
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
14.05.2010 r., godz. 12.12NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2585 razy.