Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na południowej części działki nr ewid. 79/3 we wsi Brody, gm. Pomiechówek.
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 2010-04-14
WGI.III.7331/49/10OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) zawiadamia się strony, że na wniosek firmy P4 Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na południowej części działki nr ewid. 79/3 we wsi Brody, gm. Pomiechówek.
W skład projektowanej stacji bazowej wejdą:
- wieża konstrukcji stalowej o wysokości 44,00 m wraz z odgromnikiem,
- urządzenia zasilające, sterujące i nadawczo-odbiorcze, zlokalizowane u podstawy wieży
- anteny zamontowane na projektowanej wieży (5 anten radiolinii na wys. 36,6 m i 37,8 m n.p.t. oraz 6 anten sektorowych na wys. 40,00 m i 40,30 m n.p.t.)

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty zamieszczenia obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, składać wnioski i zastrzeżenia.

WÓJT

mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 01.06.2010 r., godz. 08.42
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 01.06.2010 r., godz. 08.42
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
01.06.2010 r., godz. 08.42NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2418 razy.