Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku magazynowo-garażowego, budowie budynku garażowego częściowo w miejscu istniejących wiat garażowych oraz niezbędnej infrastruktury technicznej, na terenie zespołu obiektów i urządzeń oczyszczalni ścieków „Dębe” na części działki nr ewid. 213/3 we wsi Wójtostwo, gm. Pomiechówek.
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 22 czerwca 2010 r.
WGI.III.7331/36/10
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) informuję się, że w dniu 22.06.2010 r. została wydana decyzja nr 12/2010 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku magazynowo-garażowego, budowie budynku garażowego częściowo w miejscu istniejących wiat garażowych oraz niezbędnej infrastruktury technicznej, na terenie zespołu obiektów i urządzeń oczyszczalni ścieków „Dębe” na części działki nr ewid. 213/3 we wsi Wójtostwo, gm. Pomiechówek.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty zamieszczenia obwieszczenia stronom przysługuje odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44, 02-530 Warszawa za pośrednictwem organu wydającego decyzję.

WÓJT

mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 22.06.2010 r., godz. 16.58
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 22.06.2010 r., godz. 16.58
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
22.06.2010 r., godz. 16.58NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2369 razy.