Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji polegającej na: budowie wodociągu w ul. Szafirowej w miejscowości Brody – Parcele, gm. Pomiechówek w ramach zadania: Kompleksowa modernizacja i rozbudowa komunalnej oczyszczalni ścieków w Brodach wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej w Pomiechowie, Pomiechówku, Brodach-Parcelach i Brodach oraz wodociągu w Brodach – Parcelach, gmina Pomiechówek”: Przedsięwzięcie 1: Wodociąg w Brodach – Parcelach.
WROŚ-7624/10/o/09 Pomiechówek, dn. 01.09.2009r.

O B W I E S Z C Z E N I E
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. Nr 98 poz. 1071 z 2000r. z późn. zm.) zawiadamia się, iż decyzją z dnia 1.09.2009r., znak: WROŚ-7624/10/09, tut. Organ umorzył postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji polegającej na: budowie wodociągu w ul. Szafirowej w miejscowości Brody – Parcele, gm. Pomiechówek w ramach zadania: Kompleksowa modernizacja i rozbudowa komunalnej oczyszczalni ścieków w Brodach wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej w Pomiechowie, Pomiechówku, Brodach-Parcelach i Brodach oraz wodociągu w Brodach – Parcelach, gmina Pomiechówek”: Przedsięwzięcie 1: Wodociąg w Brodach – Parcelach.
W toku przeprowadzonych czynności ustalono, iż niniejsze postępowanie dotyczyło sprawy, która nie podlega rozstrzygnięciu co do jej istoty przez organ administracyjny. Konsekwencją ustalenia, iż niniejsze postępowanie stało się bezprzedmiotowe, jest wydanie decyzji o umorzeniu postępowania.
Ogłoszenie podlega wywieszeniu na okres 14 dni tj. od 1.09.2009 r. do 15.09.2009 r.

WÓJT GMINY
mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 05.07.2010 r., godz. 14.50
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 05.07.2010 r., godz. 14.50
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
05.07.2010 r., godz. 14.50NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2404 razy.