Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci P4 na części działki nr ewid. 79/3 we wsi Brody, gm. Pomiechówek.
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 2010-07-13
WGI.III.7331/49/10


OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.), art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), art. 147 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) i art. 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 201, poz. 1237) informuję się, że w terminie 21 dni Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie nie wyraził stanowiska w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci P4 na części działki nr ewid. 79/3 we wsi Brody, gm. Pomiechówek.

W związku z powyższym brak stanowiska w określonym terminie uznaje się za uzgodnienie projektu decyzji.

WÓJT

mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 13.07.2010 r., godz. 15.05
Wprowadził:Nieznany, data: 13.07.2010 r., godz. 15.14
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 13.07.2010 r., godz. 15.14
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
13.07.2010 r., godz. 15.14NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 2512 razy.