Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

o ustalenie warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie obiektów i urządzeń na potrzeby sportowo-rekreacyjne, w tym trzech towarzyszących obiektów handlowo-gastronomicznych, dwóch bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekłe i miejsc postojowych, na działce nr ewid. 316/10 we wsi Nowy Modlin, gmina Pomiechówek, pomiędzy drogą powiatową i drogą gminną oraz budowie zjazdu na działkę z drogi powiatowej na działce nr ewid. 20, stanowiącej tę drogę.
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 2010-07-30
WGI.III.7331/78/10OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) informuję się, że w dniu 30.07.2010 r. została wydana decyzja nr 16/2010 zmieniająca decyzję nr 7/2010 z dnia 21.04.2010 r. o ustalenie warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie obiektów i urządzeń na potrzeby sportowo-rekreacyjne, w tym trzech towarzyszących obiektów handlowo-gastronomicznych, dwóch bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekłe i miejsc postojowych, na działce nr ewid. 316/10 we wsi Nowy Modlin, gmina Pomiechówek, pomiędzy drogą powiatową i drogą gminną oraz budowie zjazdu na działkę z drogi powiatowej na działce nr ewid. 20, stanowiącej tę drogę.
Zmiana polega na rezygnacji z trzech towarzyszących obiektów handlowo-gastronomicznych oraz związanych z nimi dwóch zbiorników na nieczystości ciekłe.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty zamieszczenia obwieszczenia stronom przysługuje odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44, 02-530 Warszawa za pośrednictwem organu wydającego decyzję.

WÓJT

mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 30.07.2010 r., godz. 16.39
Wprowadził:Nieznany, data: 31.07.2010 r., godz. 12.08
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 31.07.2010 r., godz. 12.08
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
31.07.2010 r., godz. 12.08NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 2404 razy.