Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na zagospodarowaniu wschodniego brzegu rzeki Wkry na potrzeby rekreacyjno-retencyjne na części działki o nr ewid. 59/1 w m. Pomiechówek, gm. Pomiechówek.
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 2010-09-02
WGI.III.7331/80/10OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) zawiadamia się strony, że na mój wniosek, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na zagospodarowaniu wschodniego brzegu rzeki Wkry na potrzeby rekreacyjno-retencyjne na części działki o nr ewid. 59/1 w m. Pomiechówek, gm. Pomiechówek.
Planowana inwestycja obejmować będzie:
 realizację ciągu pieszego o naturalnej nawierzchni z wykorzystaniem drobno kruszonego kamienia polnego na potrzeby rekreacyjne (szer. 1,5 ÷ 3m),
 adaptację istniejącego zbiornika wodnego na potrzeby rekreacyjno-retencyjne.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 7 dni od daty zamieszczenia obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, składać wnioski i zastrzeżenia.

WÓJT

mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 02.09.2010 r., godz. 12.37
Wprowadził:Nieznany, data: 02.09.2010 r., godz. 12.45
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 02.09.2010 r., godz. 12.45
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.09.2010 r., godz. 12.45NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 2275 razy.