Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie linii napowietrznej 15 KV na dz. ewid. 56/1 w Wójtostwie, słupowej stacji transformatorowej na dz. ewid. 56/1 w Wójtostwie, linii kablowej niskiego napięcia na dz. nr ewid. 56/1 w Wójtostwie i na działce nr ewid. 15/4 w Zapieckach
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 2010-09-02
WGI.III.7331/71/10OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) zawiadamia się strony, że na wniosek PGE Dystrybucja Warszawa Teren Sp. z o.o., ul. Marsa 95, 04-470 Warszawa (adres do korespondencji: Rejon Energetyczny w Legionowo, ul. Chopina 5, 05-120 Legionowo), zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie linii napowietrznej 15 KV na dz. ewid. 56/1 w Wójtostwie, słupowej stacji transformatorowej na dz. ewid. 56/1 w Wójtostwie, linii kablowej niskiego napięcia na dz. nr ewid. 56/1 w Wójtostwie i na działce nr ewid. 15/4 w Zapieckach, gm. Pomiechówek.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 7 dni od daty zamieszczenia obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, składać wnioski i zastrzeżenia.

WÓJT

mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 02.09.2010 r., godz. 10.30
Wprowadził:Nieznany, data: 03.09.2010 r., godz. 11.38
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 03.09.2010 r., godz. 11.38
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
03.09.2010 r., godz. 11.38NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 2441 razy.