Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na przebudowie odcinka drogi gminnej – ul. Kwiatowej – na częściach działek nr ewid. 93/2, 133, 151/1, 118, 135, 136, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 152/8, 156/1 i 382/1 we wsi Pomiechowo, gmina Pomiechówek.
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 2010-09-27
WGI.III.7331/83/10
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) informuję się, że w dniu 27.09.2010 r. została wydana decyzja nr 18/2010 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na przebudowie odcinka drogi gminnej – ul. Kwiatowej – na częściach działek nr ewid. 93/2, 133, 151/1, 118, 135, 136, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 152/8, 156/1 i 382/1 we wsi Pomiechowo, gmina Pomiechówek.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty zamieszczenia obwieszczenia stronom przysługuje odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44, 02-530 Warszawa za pośrednictwem organu wydającego decyzję.WÓJT
mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 27.09.2010 r., godz. 11.30
Wprowadził:Nieznany, data: 15.10.2010 r., godz. 14.23
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 15.10.2010 r., godz. 14.23
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
15.10.2010 r., godz. 14.23NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 2322 razy.