Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

Studium dla obszarów nieobwałowanych narażonych na niebezpieczeństwo powodzi dla rzeki Wkry
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 2010-10-20
WGI.III.7331/80/10
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) informuję się, że w dniu 30.09.2010 r. Z-ca Dyrektora ds. Zarządu Zlewni Narwi w Dębem, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie wydał pismo –NZD-213-1027/2010, informujące, że: działka nr ewid. 59/1 we wsi Brody-Parcele w gm. Pomiechówek, położona jest w rejonie km 3+900 rzeki Wkry, dla której rzędna wody Q1% wynosi 75,23 m n.p.m. Kr. wg opracowania „Studium dla obszarów nieobwałowanych narażonych na niebezpieczeństwo powodzi dla rzeki Wkry”.
Dopuszcza się prace niwelacyjne na ww. terenie a także prace porządkowe, jednak inwestor powinien mieć świadomość, że w/w obiekty mogą być zalane wodą występującą raz na 100 lat (p=1%).
Teren ten będzie zalany również w przypadku wystąpienia wody 1% na rz. Narwi i Wiśle z tymże poziom zalewu będzie ponad 1,5 m wyższy.

WÓJT

mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 20.10.2010 r., godz. 13.30
Wprowadził:Nieznany, data: 20.10.2010 r., godz. 15.11
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 20.10.2010 r., godz. 15.11
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
20.10.2010 r., godz. 15.11NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 2431 razy.