Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na realizacji obiektów i urządzeń służących zagospodarowaniu wschodniego brzegu rzeki Wkry na potrzeby rekreacyjne i retencyjne we wsi Brody-Parcele
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 2010-10-20
WGI.III.7331/80/10OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.), art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), art. 147 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 201, poz. 1237) informuję się, że w terminie 21 dni Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie nie wyraził stanowiska w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na realizacji obiektów i urządzeń służących zagospodarowaniu wschodniego brzegu rzeki Wkry na potrzeby rekreacyjne i retencyjne we wsi Brody-Parcele w gminie Pomiechówek, we wschodniej części działki nr ewid. 59/1.

Brak stanowiska w określonym terminie, uznaje się za uzgodnienie projektu decyzji pozytywnie.

WÓJT

mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 20.10.2010 r., godz. 13.40
Wprowadził:Nieznany, data: 20.10.2010 r., godz. 15.12
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 20.10.2010 r., godz. 15.17
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
20.10.2010 r., godz. 15.17NieznanyEdycja strony
20.10.2010 r., godz. 15.12NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 2549 razy.