Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

że w dniu 05.10.2010 r. Z-ca Dyrektora Oddziału z upoważnienia Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad wydał postanowienie – GDDKiA-O/WA.Z.3-k-436/2152/2010
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 2010-10-20
WGI.III.7331/80/10
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) informuję się, że w dniu 05.10.2010 r. Z-ca Dyrektora Oddziału z upoważnienia Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad wydał postanowienie – GDDKiA-O/WA.Z.3-k-436/2152/2010, uzgadniające projekt decyzji działki nr ewid. 59/1 położonej przy drodze krajowej nr 62 Strzelno-Serock-Drohiczyn w m. Brody-Parcele w związku z planowana realizacją ciągu pieszego i adaptacja istniejącego zbiornika na cele retencyjne.

Od w/w postanowienia nie służy zażalenie.

WÓJT

mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 20.10.2010 r., godz. 14.50
Wprowadził:Nieznany, data: 20.10.2010 r., godz. 15.16
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 20.10.2010 r., godz. 15.16
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
20.10.2010 r., godz. 15.16NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 2354 razy.