Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na realizacji obiektów i urządzeń służących zagospodarowaniu wschodniego brzegu rzeki Wkry na potrzeby rekreacyjne i retencyjne we wsi Brody-Parcele
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 2010-10-20
WGI.III.7331/80/10
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) informuję się, że w dniu 20.10.2010 r. została wydana decyzja nr 20/2010 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na realizacji obiektów i urządzeń służących zagospodarowaniu wschodniego brzegu rzeki Wkry na potrzeby rekreacyjne i retencyjne we wsi Brody-Parcele w gminie Pomiechówek, we wschodniej części działki nr ewid. 59/1.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty zamieszczenia obwieszczenia stronom przysługuje odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44, 02-530 Warszawa za pośrednictwem organu wydającego decyzję.WÓJT
mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 20.10.2010 r., godz. 15.00
Wprowadził:Nieznany, data: 20.10.2010 r., godz. 15.17
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 20.10.2010 r., godz. 15.17
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
20.10.2010 r., godz. 15.17NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 2393 razy.