Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

Sekretarz Stanu Generalny Konserwator Zabytków z upoważnienia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wydał decyzję, znak sprawy
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 2010-11-15
WGI.III.7331/100/10OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) informuję się, że w dniu 25.10.2010 r. Sekretarz Stanu Generalny Konserwator Zabytków z upoważnienia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wydał decyzję, znak sprawy DOZ-OAiK-6700/1115/09[MT/8/10] w której orzekł uchylenie decyzji nr 1026/2009 z 10.09.2009 r. Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, znak sprawy WD.4164-142/1/09, wpisującą do rejestru zabytków województwa mazowieckiego otoczenie Fortu III, wzniesionego w latach 1883-1888, położonego w Pomiechówku, gmina Pomiechówek, powiat nowodworski wraz ze studnia powstałą pomiędzy rokiem 1883 a 1914, umiejscowiona poza obszarem fortu we wsi Stanisławowo, gmina Pomiechówek, powiat nowodworski.

Przedmiotowa decyzja jest ostateczna w administracyjnym toku postępowania. Strona, która uważałaby, że decyzja ta narusza prawo, może zgodnie z przepisem art. 53 § 1 i art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270), wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, za pośrednictwem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

(Zgodnie z art. 49 kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.)

z up. WÓJTA

mgr Mariusz Łempicki
Zastępca Wójta


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 15.11.2010 r., godz. 16.48
Wprowadził:Nieznany, data: 16.11.2010 r., godz. 16.50
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 16.11.2010 r., godz. 16.50
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
16.11.2010 r., godz. 16.50NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 2553 razy.