Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci gazowej dystrybucyjnej średniego ciśnienia na części działki nr ewid. 91 w miejscowości Kikoły
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 2011-02-03
WGI-III.6733.2.2011OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. ze zm.) i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) zawiadamia się strony, że na wniosek Mazowieckiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy Warszawa, Al. Jerozolimskie 179, 02-222 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci gazowej dystrybucyjnej średniego ciśnienia na części działki nr ewid. 91 w miejscowości Kikoły gm. Pomiechówek.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 7 dni od daty zamieszczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, składać wnioski i uwagi.

WÓJT

mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 03.02.2011 r., godz. 14.20
Wprowadził:Nieznany, data: 03.02.2011 r., godz. 14.35
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 03.02.2011 r., godz. 14.35
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
03.02.2011 r., godz. 14.35NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 2432 razy.