Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

2011 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie fragmentu sieci gazowej średniego ciśnienia na części działki nr ewid. 258/1 (drodze krajowej nr 62 – ul. Warszawskiej) i części działki nr ewid. 210/1 (drodze wewnętrznej) w miejscowości Pomiechówek, gmina Pomiechówek.
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 2011-02-03
WGI.III.7331/108/10OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) informuję się, że w dniu 03.02.2011 r. została wydana decyzja nr 1/2011 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie fragmentu sieci gazowej średniego ciśnienia na części działki nr ewid. 258/1 (drodze krajowej nr 62 – ul. Warszawskiej) i części działki nr ewid. 210/1 (drodze wewnętrznej) w miejscowości Pomiechówek, gmina Pomiechówek.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty zamieszczenia obwieszczenia stronom przysługuje odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44, 02-530 Warszawa za pośrednictwem organu wydającego decyzję.

WÓJT

mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 03.02.2011 r., godz. 15.30
Wprowadził:Nieznany, data: 04.02.2011 r., godz. 07.37
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 04.02.2011 r., godz. 07.37
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
04.02.2011 r., godz. 07.37NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 2331 razy.