Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie napowietrznej stacji transformatorowej
WÓJT GMINY POMIECHÓWEK
Pomiechówek, dnia 2011-02-28
WGI-III.6733.1.2011
OBWIESZCZENIE

Zawiadamia się, że przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie napowietrznej stacji transformatorowej 15/0,4 kV oraz odcinków napowietrznej linii elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia w miejscowości Nowy Modlin, gmina Pomiechówek, na działkach nr ewid. 29/2, 30, 109 (droga gminna), 88/19, 88/18 i 88/25, w terminie 7 dni od daty zamieszczenia niniejszego obwieszczenia, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz wypowiedzieć się w powyższej sprawie.

Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań (art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).


WÓJT
mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 28.02.2011 r., godz. 14.33
Wprowadził:Nieznany, data: 28.02.2011 r., godz. 14.57
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 28.02.2011 r., godz. 14.57
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
28.02.2011 r., godz. 14.57NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 2354 razy.