Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie napowietrznej stacji transformatorowej 15/0,4 kV oraz odcinków napowietrznej linii elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia w miejscowości Nowy Modlin,
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 2011-03-23
WGI-III.6733.1.2011OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. z późn. zm.) zawiadamia się strony, że na wniosek PGE Dystrybucja S.A., Oddział Warszawa, Rejon Energetyczny Legionowo, ul. Chopina 5, 05-120 Legionowo w dniu 23 marca 2011r. została wydana Decyzja Nr 2/2011 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie napowietrznej stacji transformatorowej 15/0,4 kV oraz odcinków napowietrznej linii elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia w miejscowości Nowy Modlin, gmina Pomiechówek, na działkach nr ewid. 29/2, 30, 109, 88/18, 88/25 i 88/26.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty zamieszczenia obwieszczenia stronom przysługuje odwołanie od niniejszej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44, 02-530 Warszawa za pośrednictwem organu wydającego decyzję.


WÓJT

mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 23.03.2011 r., godz. 15.30
Wprowadził:Nieznany, data: 24.03.2011 r., godz. 08.23
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 24.03.2011 r., godz. 08.23
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
24.03.2011 r., godz. 08.23NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 2339 razy.