Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowej inwestycji polegającej na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia w miejscowości Kikoły
WÓJT GMINY POMIECHÓWEK
Pomiechówek, dnia 2011-04-11
WGI-III.6733.2.2011
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 200 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) informuję, że został zebrany materiał dowodowy w sprawie wszczętej na wniosek Mazowieckiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy Warszawa, Al. Jerozolimskie 179, 02-222 Warszawa o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowej inwestycji polegającej na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia w miejscowości Kikoły, gmina Pomiechówek, na części działki nr ewid. 91, stanowiącej drogę.

Przed wydaniem decyzji stronom postępowania służy prawo zapoznania się z aktami sprawy, możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty zamieszczenia niniejszego obwieszczenia.WÓJT
mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 11.04.2011 r., godz. 15.30
Wprowadził:Nieznany, data: 11.04.2011 r., godz. 15.47
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 11.04.2011 r., godz. 15.47
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
11.04.2011 r., godz. 15.47NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 2311 razy.