Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej dystrybucyjnej średniego ciśnienia położonej w m. Kikoły w cz. dz. nr 91 gm. Pomiechówek. 18.04.2011
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 2011-04-18
WGI-III.6733.2.2011OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. z późn. zm.) zawiadamia się strony, że na wniosek Mazowieckiej Spółki Gazownictwa Sp z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy Warszawa, Al. Jerozolimskie 179, 02-222 Warszawa w dniu 18 kwietnia 2011 r. została wydana Decyzja Nr 3/2011 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej dystrybucyjnej średniego ciśnienia położonej w m. Kikoły w cz. dz. nr 91 gm. Pomiechówek.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty zamieszczenia obwieszczenia stronom przysługuje odwołanie od niniejszej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44, 02-530 Warszawa za pośrednictwem organu wydającego decyzję.


WÓJT

mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 18.04.2011 r., godz. 11.17
Wprowadził:Nieznany, data: 18.04.2011 r., godz. 11.21
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 18.04.2011 r., godz. 11.21
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
18.04.2011 r., godz. 11.21NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 2432 razy.