Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej dystrybucyjnej średniego ciśnienia w cz. dz. o nr ewid. 90/36 w miejscowości Brody gm. Pomiechówek. 18.04.2011
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 2011-04-18
WGI.6733.4.2011.MJ2OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) zawiadamiam o wszczęciu na wniosek Mazowieckiej Spółki Gazownictwa Sp z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy Warszawa postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej dystrybucyjnej średniego ciśnienia w cz. dz. o nr ewid. 90/36 w miejscowości Brody gm. Pomiechówek.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, składać wnioski i uwagi.

WÓJT

mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 18.04.2011 r., godz. 11.20
Wprowadził:Nieznany, data: 18.04.2011 r., godz. 11.23
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 18.04.2011 r., godz. 11.23
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
18.04.2011 r., godz. 11.23NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 2505 razy.