Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowej inwestycji polegającej na budowie linii kablowej oświetlenia ulicznego
WÓJT GMINY POMIECHÓWEK
Pomiechówek, dnia 2011-05-10
WGI.6733.6.2011.MJ3
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 200 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) informuję, że został zebrany materiał dowodowy w sprawie wszczętej na wniosek Gminy Pomiechówek reprezentowanej przez Wójta Gminy Pomiechówek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowej inwestycji polegającej na budowie linii kablowej oświetlenia ulicznego na dz. ewid. 67 w miejscowości Pomiechowo, gmina Pomiechówek.

Przed wydaniem decyzji stronom postępowania służy prawo zapoznania się z aktami sprawy, możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty zamieszczenia niniejszego obwieszczenia.WÓJT
mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 10.05.2011 r., godz. 15.25
Wprowadził:Nieznany, data: 11.05.2011 r., godz. 07.36
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 11.05.2011 r., godz. 07.36
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
11.05.2011 r., godz. 07.36NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 2383 razy.