Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie linii kablowej niskiego napięcia od stacji transformatorowej do istniejącej linii napowietrznej n.n. w miejscowości Brody 16.05.2011
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 2011-05-16
WGI.6733.7.2011.MJ2
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. z późn. zm.) i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamia się strony, że na wniosek PGE Dystrybucja S.A., Oddział Warszawa, ul. Grabarska 21A, 20-340 Lublin, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie linii kablowej niskiego napięcia od stacji transformatorowej do istniejącej linii napowietrznej n.n. w miejscowości Brody, gm. Pomiechówek, na działkach o nr ewid. 47, 25/2, 34/16, 404/2.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 7 dni od daty zamieszczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, składać wnioski i uwagi.

WÓJT

mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 17.05.2011 r., godz. 07.49
Wprowadził:Nieznany, data: 17.05.2011 r., godz. 08.13
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 17.05.2011 r., godz. 08.13
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
17.05.2011 r., godz. 08.13NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 2362 razy.